My GnuPG key

We can communicate via secure e-mail using GnuPG / OpenPGP, which I strongly recommend. More details in this guide.

For those seeking to write to me, here is my public GnuPG key:

pub
4096R/0xC2B8B57AAAFC29CE 2016-02-29
Fingerprint=EA7F F4E9 08A4 B62D 34E0 9889 C2B8 B57A AAFC 29CE
sub 4096/0x059CDF01110D7CE9 2016-02-29

vineri, 22 mai 2015

Basarabia, 1942: Majestatea Sa Regele Mihai I al României la resfințirea Catedralei din Chișinău   Iată imagini originale de la resfințirea Catedralei din Chișinău, 31 octombrie 1942, în prezența Majestăților Lor Regele Mihai I și Regina-mamă Elena.

Majestatea Sa Regele Mihai este întâmpinat în gara Chișinău cu pâine și sare

Garda prezintă onorul Regelui

Înainte de sosirea Suveranului, soborul arhieresc și preoțesc, în frunte cu P.S.S. Efrem Tighineanu oficiază o slujbă în fața Catedralei.

Majestatea Sa Regele Mihai I, Majestatea Sa Regina Mamă Elena, însoțiți de dl. Prim Ministru Mihai Antonescu și de Guvernatorul Basarabiei, urcă treptele Mausoleului din Cimitirul Eroilor din Chișinău, unde au depus o coroană de flori,

P.S.S. Episcopul Efrem Tighineanu al Chișinăului întâmpină cu Sfânta Evanghelie pe Majestatea Sa Regele Mihai I

Suveranul și-a făcut semnul crucii și sărută Sfânta Evanghelie

După Suveran, Majestatea Sa Regina Mamă Elena se apropie și sărută Evanghelia.

În clipa aceasta, Majestatea Sa Regele Mihai I semnează noul act constitutiv al Catedralei rezidite.

După solemnitatea sfințirii Catedralei, Majestățile Lor, urmate de Vice-Președintele Consiliului, de Guvernatorul Basarabiei și de Înalții Demnitari, parcurg pe jos calea până la locul defilării.

Defilarea a început. Majestatea Sa Regele Mihai I răspunde cu salut la plecarea drapelelor și la salutul poporului basarabean.

Mulțumesc d-nei Mihaela Chiripuci pentru aceste fotografii, care nu-mi aparțin, dar pe care le-am postat aici pentru valoarea lor istorică, de arhivă.

Românii își vor Monarhia înapoi! Fiți alături de Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM), atât fizic, cât și pe Web, Facebook sau Google Plus. Trăiască Regele!

vineri, 15 mai 2015

Despre democrație


Democrația nu înseamnă alegeri pe care oricine le poate numi libere dacă deține autoritatea, nici permisiunea de-a scrie în presă orice pentru a se putea afirma că există libertatea cuvântului. Democrație înseamnă măsură în toate și înțelegere pentru toți. Democrația nu se dovedește prin vorbe, ci prin fapte. De aceea, ea nu poate renaște din minciună sau jumătăți de adevăruri.”

Majestatea Sa Regele Mihai I al României
marți, 5 mai 2015

Tricolorul Regal al României, adevăratul steag al Țării / The Romanian Royal Flag, the true flag

   The Romanian Royal Flag is the true, non-communist national flag of Romania (as depicted, it was used in this form, as a military flag, until the communists illegally ousted the King out of the country, in 1947). The flag has the Royal Coat of Arms, big variant, at its center and four Royal Seals (or Royal Ciphers) at the corners. The Royal Seal changes at each monarch’s accession to the Throne: this seal is a stylised “M I”, meaning “Mihai I”, the present King. The three colours meaning is: blue are Romania’s sky and waters, yellow are the crop fields, red is the blood of national heroes. When the flag is flown, the blue colour is always near the mast (or up, if the flag is hanged vertically). Please note that the flag is 2:3 in proportion, with equal stripes of colour and the Coat of Arms covers all three of them (it is “pinned” at the nodes, exactly at the limit of the stripes). The main symbol included in the Coat of Arms is the Steel Crown (the small grey crown), that represents not only the Romanian Monarchy, but the very existence and independence of the State (the Crown was cast from an Ottoman gun’s steel in 1877, when modern Romania appeared as an European state). Please do not confuse this flag with the official flag of the Republic of Moldova (actually Bessarabia, a historical Romanian province forcibly separated by the Soviets after WWII). Here you may buy a Romanian Royal Flag.

The Romanians want their Monarchy back! - please visit the Web and Facebook pages of the (Romanian) National Alliance for the Restoration of Monarchy (ANRM)!

---

   Drapelul Regal al României este adevăratul steag al Țării, cel necomunist (a fost folosit, în forma în care este prezentat (steag militar), până în 1947, când comuniștii l-au silit pe Rege să părăsească Țara, printr-o lovitură de stat ilegală). Drapelul conține, la centru, Stema Regală, varianta mare și patru Cifruri Regale la colțuri. Cifrul Regal se modifică la fiecare urcare pe Tron a unui nou monarh: în prezent, cifrul acesta cuprinde, stilizate, literele „M I”, de la „Mihai I”, actualul nostru Rege. Semnificația celor trei culori este: albastre sunt cerul și apele României, galbene sunt lanurile de grâu, roșu este sângele vărsat de eroii națiunii. Când drapelul este arborat, albastrul se află, întotdeauna, lângă lance (sau în partea de sus, în cazurile în care drapelul este expus vertical). Steagul tricolor are un raport de 2:3 între laturi, cu fâșii colorate egale, iar stema se întine pe toate trei (este „țintuită” în nodurile de sus exact pe limita fâșiilor colorate). Principalul simbol conținut în Stema Regală este Coroana de Oțel (cea mică, de culoare gri), care reprezintă nu doar dinastia română, ci însăși existența și independența Statului Român (Coroana a fost turnată din oțelul unui tun turcesc capturat în Războiul de Independență din 1877, când România a apărut pe harta Europei ca stat modern). Nu confundați acest drapel cu cel oficial al Republicii Moldova (de fapt Basarabia, o provincie istorică românească răpită de sovietici după cel de-Al Doilea Război Mondial). Aici puteți cumpăra un steag regal.  

Românii își vor monarhia înapoi! - vă rugăm vizitați paginile Web și Facebook ale Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM)!


luni, 4 mai 2015

2 mai 2015: Brașovul și Regele Românilor


   Vizitând Brașovul cu ocazia minivacanței de 1 mai, am fost plăcut impresionat să găsesc în oraș mai multe simboluri ce amintesc de monarhie și de poziția pe care Majestatea Sa Regele Românilor o are în inimile locuitorilor orașului.

    Pe o stradă din Șcheii Brașovului, Tricolorul cu Stema Regală flutură la balcon, amintind tuturor că România este un Regat:


Românii își vor Monarhia înapoi - drapelul regal ne amintește de asta!

    Chemarea „Regele pe tronul Țării” și afișele Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM) te întâmpină în mai multe locuri din oraș, printre care și în Piața Sfatului:

„Regele pe tronul Țării!” ne îndeamnă unul dintre afișele din Piața Sfatului

    Pe 3, chiar înainte să părăsesc Brașovul, am vizitat superba biserică „Sfântul Nicolae” din Șchei, unde, pe tabloul votiv, te întâmpină un uriaș portret al Majestății Sale Regelui Mihai I al României. Din păcate, nu am putut fotografia - era în timpul slujbei, iar fotografiatul în biserică este oprit - dar recomand oricui să se reculeagă în această oază de binefacere.

Biserica „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului


Dansuri populare în fața bisericii

    Cinste brașovenilor, trăiască Regele!