My GnuPG key

We can communicate via secure e-mail using GnuPG / OpenPGP, which I strongly recommend. More details in this guide.

For those seeking to write to me, here is my public GnuPG key:

pub
4096R/0xC2B8B57AAAFC29CE 2016-02-29
Fingerprint=EA7F F4E9 08A4 B62D 34E0 9889 C2B8 B57A AAFC 29CE
sub 4096/0x059CDF01110D7CE9 2016-02-29

luni, 26 august 2019

Rugăciunea ostașului în timp de pace


După vechea mea carte de rugăciuni (1941), iată rugăciunea ostașului în timp de pace:

Foto: casa-regala.blogspot.com

„Doamne Dumnezeul meu, întru Tine cred și spre Tine nădăjduesc și al Tău ajutor îl cer ; ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunii mele și mă miluește, după mulțimea îndurărilor Tale. Apără și păzește, Doamne, de toată reaua întâmplare pe Regele nostru, ca sub scutul Tău cel puternic și sub conducerea lui înțeleaptă să nea apărăm Țara de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți. Revarsă asupra mea milele Tale cele bogate și mă povățuește pe calea poruncilor Tale ; căci spre Tine îmi îndrept gândul și mintea și inima mea și cer ajutorul Tău în toate împrejurările vieții mele. Apără-mă, Doamne, și mă păzește de tot răul sufletesc și trupesc. Întărește-mă cu mâna Ta cea atotputernică, spre a-mi împlini cu vrednicie și desăvârșit slujba ce-mi este încredințată, ca totdeauna cu toții să Te binecuvântăm și să Te lăudăm în toți vecii. Amin.”