My GnuPG key

We can communicate via secure e-mail using GnuPG / OpenPGP, which I strongly recommend. More details in this guide.

For those seeking to write to me, here is my public GnuPG key:

pub
4096R/0xC2B8B57AAAFC29CE 2016-02-29
Fingerprint=EA7F F4E9 08A4 B62D 34E0 9889 C2B8 B57A AAFC 29CE
sub 4096/0x059CDF01110D7CE9 2016-02-29

miercuri, 26 decembrie 2018

Mesaj de Anul Nou 1968, adresat Românilor de către M.S. Regele Mihai

Fotografia (exemplificativă) nu îmi aparține; drepturile se cuvin autorului.

Mesaj al Majestății Sale Regelui Mihai I către Țară, de Anul Nou 1968:

„Români! 

În ciuda întunecării ce stăruie încă peste frământările internaționale, libertatea înaintează mereu pe toate continentele. Și nu se poate să fie altfel, fiindcă libertatea este legea firii și țelul istoriei omenești. Tirania i se poate împotrivi pe alocuri, pe câtăva vreme; dar mai curând ori mai târziu, pe nesimțite ori pe neașteptate, libertatea învinge. De la începuturile sale și până astăzi, neamul românesc a fost lovit din toate părțile, de dușmani puternici și nemiloși. Rând pe rând, i-a biruit pe toți. Împotriva tuturora a ajuns să-și proclame independența și să realizeze întregirea națională în hotarele firești ale Daciei străbune. Poporul român a câștigat victoria nu prin putere numerică ori forță materială, ci prin puterea idealului său, care era drept, și prin statornicia cu care l-a urmărit. Oricât de rele au fost vremile, românii au crezut nestrămutat în Dumnezeu și în dreptatea Lui, au crezut în libertate și în puterea ei, au crezut în omenia și în datinile străbune pe care le-au păstrat cu sfințenie (...) Români! Împărtășind această simțire, împreună cu Regina și iubita mea Mamă, rugăm pe Dumnezeu să vă dea tuturora în anul ce vine sănătatea trupului și a sufletului, să ușureze greutățile și suferințele și să grăbească victoria libertății pe care o așteptăm și în care credem. Trăiască România liberă și independentă! Trăiască neamul românesc!”