My GnuPG key

We can communicate via secure e-mail using GnuPG / OpenPGP, which I strongly recommend. More details in this guide.

For those seeking to write to me, here is my public GnuPG key:

pub
4096R/0xC2B8B57AAAFC29CE 2016-02-29
Fingerprint=EA7F F4E9 08A4 B62D 34E0 9889 C2B8 B57A AAFC 29CE
sub 4096/0x059CDF01110D7CE9 2016-02-29

miercuri, 26 decembrie 2018

Mesaj de Anul Nou 1968, adresat Românilor de către M.S. Regele Mihai

Fotografia (exemplificativă) nu îmi aparține; drepturile se cuvin autorului.

Mesaj al Majestății Sale Regelui Mihai I către Țară, de Anul Nou 1968:

„Români! 

În ciuda întunecării ce stăruie încă peste frământările internaționale, libertatea înaintează mereu pe toate continentele. Și nu se poate să fie altfel, fiindcă libertatea este legea firii și țelul istoriei omenești. Tirania i se poate împotrivi pe alocuri, pe câtăva vreme; dar mai curând ori mai târziu, pe nesimțite ori pe neașteptate, libertatea învinge. De la începuturile sale și până astăzi, neamul românesc a fost lovit din toate părțile, de dușmani puternici și nemiloși. Rând pe rând, i-a biruit pe toți. Împotriva tuturora a ajuns să-și proclame independența și să realizeze întregirea națională în hotarele firești ale Daciei străbune. Poporul român a câștigat victoria nu prin putere numerică ori forță materială, ci prin puterea idealului său, care era drept, și prin statornicia cu care l-a urmărit. Oricât de rele au fost vremile, românii au crezut nestrămutat în Dumnezeu și în dreptatea Lui, au crezut în libertate și în puterea ei, au crezut în omenia și în datinile străbune pe care le-au păstrat cu sfințenie (...) Români! Împărtășind această simțire, împreună cu Regina și iubita mea Mamă, rugăm pe Dumnezeu să vă dea tuturora în anul ce vine sănătatea trupului și a sufletului, să ușureze greutățile și suferințele și să grăbească victoria libertății pe care o așteptăm și în care credem. Trăiască România liberă și independentă! Trăiască neamul românesc!”


luni, 13 august 2018

MESAJUL M.S. Regina Margareta către Români, cu ocazia manifestațiilor din Piața Victoriei, 10 august 2018


Foto credit: Daniel Angelescu


   În urma evenimentelor violente petrecute la manifestațiile din Piața Victoriei, București, în data de 10 august 2018, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei (de fapt, Regina noastră!) a adresat Românilor un mesaj (care este disponibil în română și engleză). 

Reproduc textul aici, întocmai, pentru o cât mai largă vizibilitate:
   „Români,

  Avem libertatea să credem ce vrem fiecare despre recentele violențe din București, dar putem fi unanimi în convingerea că ele au afectat unitatea națională și reputația noastră internațională. Aceasta doar cu câteva luni înainte ca țara noastră să asume președințiaUniunii Europene. Niciun om cu inimă din această țară nu poate fi bucuros să vadă cum ne facem rău nouă înșine.

  Regele Mihai și cu mine am cunoscut bine, în ultimii treizeci de ani, ce înseamnă să mergi prin lume pentru a susține cauza țării tale și să fii primit cu un zâmbet ironic.

  Românii care trăiesc departe de patrie simt o datorie față de ea și de concetățenii de acasă. Lor le lipsește România și își doresc să contribuie, cu demnitate, la prosperitatea ei. Datoria noastră este să-i primim cu respect și să-i încurajăm să-și îndrepte buna intenție în direcții constructive.

  Dreptul de a ieși în stradă și de a-ți face cunoscute aspirațiile civice este de neatins. El nu are nimic de-a face cu agresivitatea, ci cu speranța și cu libertatea. Violența nu este niciodată acceptabilă. Chiar dacă cei care dau dovadă de brutalitate sunt puțini, ei pot distruge complet rostul vocii publice.

  Doresc tuturor celor afectați de violențele din 10 august, de oricare parte a baricadei s-au aflat, însănătoșire grabnică. Deplâng suferința tuturor celor care au fost brutalizați în aceste zile. Singura cale acceptabilă este ca manifestanții și forțele de ordine să se respecte unii pe alții.

  Când românii l-au condus pe Regele Mihai pe ultimul drum, felul în care sutele de mii de oameni s-au comportat unii cu alții, în acele zile, a uimit întregul continent. Nu numai prin iubirea care se simțea în aer, ci și pentru că ei proiectau viitorul european al României, energic, echilibrat, responsabil și unit într-o lume plină de egoism și de gesturi nedemne.

  Prin dialog civic, cu idealismul tinerilor români și cu energia și resursele diasporei, cu dragostea tuturor românilor față de țara noastră putem să ne clădim un viitor mai bun pentru familiile noasttre și să impunem respectul Europei pentru națiunea noastră.


  Așa să ne ajute Dumnezeu!


                                         Custodele Coroanei Române 

  
Mesajul Reginei, în limba română

Video:


  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As a result of the violent events at Victoria Square, Bucharest, on August 10, 2018, Her Majesty Margareta, Custodian of the Romanian Crown (in fact, our Queen!) has addressed a message to the Romanians (which is available in Romanian and English languages).I reproduce the text here for the widest possible visibility:

Pavilionul Majestății Sale Margareta / The banner of HM Margareta


"Romanians,

Each one of us is free to believe whatever we wish about the recent violence in Bucharest. However, we can all agree that the events have damaged our national unity and our international reputation. It came only a few months before our country assumes the Presidency of the European Union. Nobody in this country who has a heart can be happy to see the harm that we do to ourselves.

Over the last thirty years, King Michael and I saw very well what it means to travel the world to support the cause of one’s country and to be received with an ironical smile.

Romanians who live far away from their homeland feel a duty towards their country and towards their fellow citizens at home. They miss Romania and wish to make a dignified contribution to her prosperity. It is our duty to welcome them with respect and to encourage them to channel their good intentions in a constructive direction.

The right to demonstrate and to voice one’s civic aspirations is inviolable. This right has nothing to do with aggression, but rather it has to do with hope and freedom. Violence is never acceptable. Even if those who acted with brutality were few, their action can utterly destroy the very purpose of free speech.

I wish a speedy recovery to all those affected by the violence of 10 August, no matter which side of the barricade they were on. I deplore the suffering inflicted on those who fell victim to this recent violence. The only acceptable way forward is for demonstrators and the forces of law and order to respect each other.

When Romanians accompanied King Michael on his final journey, the way in which the hundreds of thousands of people behaved toward each other astonished the whole continent. Not only because of the love that was palpable in the air, but also because they projected Romania’s European future with energy, equilibrium, responsibility, and unity in a world affected by selfishness and lack of dignity.

Through civic dialogue, with the idealism of Romanian youth, with the energy and resources of the diaspora, with the love all Romanians feel toward their country, we will be able to build a better future for our families and to gain Europe’s respect for our Nation.


So help us God!


Custodian of the Romanian Crown"

The Queen's message, in English
duminică, 27 mai 2018

Vila Regală din Mamaia (Palatul Regal din Mamaia) - câteva fotografii   Pentru documentare și informare publică, ofer mai jos, neselectiv, câteva fotografii ale Vilei Regale din Mamaia (numită uneori și „Palatul Regal din Mamaia”), clădire construită în anul 1926 din dorința M. S. Regina Maria a României.

   După informațiile pe care le dețin, ultimul proprietar regal al vilei a fost M. S. Regina-mamă Elena a României, până în anul 1940.

   De asemenea, câteva imagini din împrejurimile vilei, inclusiv clădirea aflată vis-a-vis, împodobită cu un minaret.

   Imaginile reflectă starea în care se afla construcția în ziua de 27 mai 2018, după zeci de ani de batjocură comunistă și postdecembrist - republicanoidă.

  Fotografiile îmi aparțin și se află sub licență Attribution-ShareAlike 4.0 International(CC BY-SA 4.0), deci pot fi reutilizate liber de către vizitatatorii acestui sit.

   Trăiască Regina! Dumnezeu să ocrotească România, un Regat care pare că nu vrea să se vindece nici astăzi de boala comunist - republicană adusă de sovietici!


Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Casa cu minaret din vecinătatea vilei regale din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vecinătățile vilei regale din Mamaia

Casa cu minaret din vecinătatea vilei regale din Mamaia

Casa cu minaret din vecinătatea vilei regale din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Casa cu minaret din apropierea vilei regale din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia


Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

Vila regală din Mamaia

The Royal Villa in Mamaia, Romania

The Royal Villa in Mamaia, Romania

The Royal Villa in Mamaia, Romania

The Royal Villa in Mamaia, Romania

The Royal Villa in Mamaia, Romania

The Royal Villa in Mamaia, Romania

Plaque on the Royal Villa in Mamaia, Romania