My GnuPG key

We can communicate via secure e-mail using GnuPG / OpenPGP, which I strongly recommend. More details in this guide.

For those seeking to write to me, here is my public GnuPG key:

pub
4096R/0xC2B8B57AAAFC29CE 2016-02-29
Fingerprint=EA7F F4E9 08A4 B62D 34E0 9889 C2B8 B57A AAFC 29CE
sub 4096/0x059CDF01110D7CE9 2016-02-29

sâmbătă, 7 septembrie 2019

Rugăciune către Maica Domnului


O rugăciune către Maica Domnului - de la Biserica Cașin din București...O! Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești mai presus decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiți; dă-ne mângâiere și nouă celor ce suntem în necazuri, că afară de Tine, altă scăpare și ajutor nu avem, Tu singură ești mijlocitoarea bucuriei noastre și, ca Maica Lui Dumnezeu și Maica Milostivirii, stând înaintea Prestolului Preasfintei Treimi, poți să ne ajuți nouă că nimeni din cei ce se roagă ție cu credință nu este rușinat.

Auzi-ne și acum în ziua necazului nostru, pe noi cei ce cădem înaintea icoanei Tale și cu lacrimi ne rugăm ție. Alungă de la noi toate necazurile și nevoile ce vin asupra noastră întru această vremelnică viață și prin atotputernica Ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veșnica și nesfârșita bucurie, întru împărăția Fiului Tău și Dumnezeului nostru.

Amin.Niciun comentariu: