My GnuPG key

We can communicate via secure e-mail using GnuPG / OpenPGP, which I strongly recommend. More details in this guide.

For those seeking to write to me, here is my public GnuPG key:

pub
4096R/0xC2B8B57AAAFC29CE 2016-02-29
Fingerprint=EA7F F4E9 08A4 B62D 34E0 9889 C2B8 B57A AAFC 29CE
sub 4096/0x059CDF01110D7CE9 2016-02-29

joi, 31 iulie 2014

The Arch of Triumph in Bucharest / Arcul de Triumf din București    The Arch of Triumph in Bucharest. Just a few photos (not mine, from the big Internet, rights to their respective owners...) and historical data, with no further comments.

Liberator de neam și întregitor de hotare prin virtutea ostașilor săi, vrednici urmași ai eroilor creștinătății,


și-a făcut intrarea la 16 octombrie 1922 în cetatea sa de scaun a Bucureștilor după încoronarea la Alba Iulia

Inscripția principală de pe Arcul de Triumf din București (fațada nordică)Liberator of his people and unifier of lands, by virtue of his soldiers, worthy descendants of the heroes of Christianity, 


made his entry at October 16th, 1922 in his citadel of Bucharest,
after his coronation in Alba Iulia

Main inscription on the Arch of Triumph in Bucharest, Romania (North façade)


Fațada de nord a Arcului / North façade of the Arch
După secole de suferințe creștinește îndurate și lupte grele pentru păstrarea ființei naționale, după apărarea plină de sacrificii a civilizației umane, se îndeplini dreptatea și pentru poporul român, prin sabia Regelui Ferdinand, cu ajutorul întregii națiuni și gândul Reginei Maria

Inscripția principală de pe Arcul de Triumf din București (fațada sudică)


"After centuries of suffering, endured with Christian faith, and heavy fights for preserving the national sovereignity, after lot of sacrifices for defending human civilization, justice has been achieved for the Romanian people too, by the sword of King Ferdinand, with the help of the entire nation and Queen Maria's thought"

Main inscription on the Arch of Triumph in Bucharest, Romania (South façade)
Fațada de sud a Arcului, pe care se pot vedea efigiile din bronz ale Reginei Maria (stânga) și a Regelui Ferdinand (dreapta). Aceste efigii au fost reamplasate la locul lor după 1989, fiindcă, în timpul perioadei comuniste, ele fuseseră înlocuite cu niște modele florale fără nici o semnificație.

The South façade of the Arch, displaying the bronze effigies of Queen Maria of Romania (left) - former Princess Marie of Edinburgh - and King Ferdinand (right). These effigies were put back in place after 1989, because during the Communist regime they were replaced by floral models with no historical significance.

Vedere recentă a fațadei de sud a Arcului, având pe fundal Mănăstirea Cașin / A recent view of the South façade of the Arch, having the Cașin Monastery in backgroud

Efigia Regelui Ferdinand de pe Arcul de Triumf/ The effigy of King Ferdinand on the Arch of Triumph in Bucharest. Foto courtesy http://vykent.wordpress.com


Vedere comparativă de pe Arcul de Triumf, spre nord, 8 noiembrie 1941 și 2009 (foto http://www.bucurestiivechisinoi.ro, fotografia veche din colecția Willy Pragher). Peisajul din fotografia nouă este dominat, pe centru, de construcția comunistă a Casei Scînteii (azi Casa Presei) și, lateral, de un bloc de birouri. În fotografia veche se poate observa, cam în zona blocului, clădirea Hipodromului de la Băneasa, mai târziu demolată de comuniști fiindcă constituia un „simbol al bugheziei”.

A comparative view from the Arch of Triumph, pointing North, November 8th, 1941 and 2009 (foto http://www.bucurestiivechisinoi.ro, the old photo from Willy Pragher collection). In the new picture, the landscape is dominated, at the center, by the Communist building of Casa Scînteii (nowdays "Casa Presei", The Press House) and, at the left, by a business building. In the old picture you may see, approximately where the business building stands, the Băneasa Hippodrome, later demolished by the Communists because it was a "symbol of bourgeoisie".

Hipodromul de la Băneasa / The Băneasa Hippodrome. Foto courtesy http://www.bucurestiivechisinoi.ro from the Willy Pragher collection

Un comentariu:

Tatiana Catalin spunea...

Foarte frumoasa prezentare si deosebit de bine documentata.
Mi-a facut placere sa vad de aproape, amanunte despre copia mai mica a Aecului de Triumf din Paris.
Multumim, Razvan.