My GnuPG key

We can communicate via secure e-mail using GnuPG / OpenPGP, which I strongly recommend. More details in this guide.

For those seeking to write to me, here is my public GnuPG key:

pub
4096R/0xC2B8B57AAAFC29CE 2016-02-29
Fingerprint=EA7F F4E9 08A4 B62D 34E0 9889 C2B8 B57A AAFC 29CE
sub 4096/0x059CDF01110D7CE9 2016-02-29

marți, 2 iulie 2013

Declarație comună a mai multor ONG-uri românești despre noua Constituție a României


Declarație comună a mai multor ONG-uri românești despre noua Constituție a României


(iată un album de fotografii de la această dezbatere (Facebook) și o prezentare apărută pe site-ul Radio Iași)Către Senatul României
În atenția domnului Presedinte Crin Antonescu
 

Către Camera Deputaților a României
În atenția domnului Președinte Valeriu Zgonea


Către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunitați și validări a Senatului României
În atenția domnului Președinte Tudor Chiuariu


Către Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților

În atenția domnului Președinte Liviu Bogdan Ciucă
 

Către Forumul Constituțional
În atenția domnului Profesor Cristian Pîrvulescu
Stimați Domni,

Noi, asociațiile, fundațiile, coalițiile civice, platformele civice și grupurile civice informale inițiatoare și contributoare la dezbaterea „Procesul de revizuire a Constituției României: început, desfășurare, viitor”, care a avut lor miercuri, 26 iunie 2013, în Sala „Constantin Stere” din incinta Palatului Parlamentului, cu participarea a puțin peste 1% din efectivul total al parlamentarilor României și a domnului Todor Arpad, membru al echipei coordonatoare a Forumului Constituțional și reprezentant al acestuia în cadrul Comisiei parlamentare comune de modificare a Constițutiei, în prezența TVR, a DC News și a Agerpres, vă supunem atenției, în ideea că veți da curs cererilor conținute, următoarea

DECLARAȚIE COMUNĂ


Subscrisele organizații civice semnatare ale prezentului document am luat act de modul defectuos în care s-a desfășurat până în prezent procesul de reformă constituțională. Organizarea Forumului Constituțional a fost lipsită de transparență, s-a încercat și în parte s-a reușit prin metode diverse împiedicarea participării unei importante părți a societății civile la lucrările acestui organism de consultare. Când spunem metode diverse, ne referim la netransmiterea unora dintre informațiile esențiale, la afirmații eronate privind numărul prea mare de participanți și spațiul prea mic, la trimiterea selectivă a invitațiilor la dezbateri, la blocarea accesului la unele din cele mai importante discuții, cum au fost cele cu participarea Comisiei de la Veneția etc.
 

La rândul său, Raportul Forumului Constituțional a omis o parte din propunerile făcute, a prezentat eronat lista participanților și pozițiile exprimate la unele sesiuni, a tratat în mod inegal propunerile primite în funcție de afinitățile ideologice și personale ale membrilor echipei coordonatoare cu o anumită parte a societății civile, a prelucrat în mod subtil prezentarea opiniilor recepționate astfel încât să cadă într-o lumină mai favorabilă acele idei care corespund filosofiei practicate de coordonatorii Forumului.
 

Nu în ultimul rând, principalii coordonatori ai Forumului Constituțional s-au autodesemnat ca reprezentanți ai acestuia în cadrul Comisiei parlamentare comune pentru modificarea Constituției, deși ar fi trebuit, așa cum se și anunțase, să aibă loc o rundă de alegeri în acest sens.
Suntem în curs de a compila numeroasele propuneri ale societății civile dezavantajate de felul în care s-au desfășurat lucrurile în Forumul Constituțional și vom pune în circulație un material cât mai cuprinzător.Nici activitatea ulterioară a Comisiei parlamentare comune de modificare a Constituției nu o putem aprecia ca fiind perfectă. Membrii acesteia au ignorat sau au respins majoritatea propunerilor primite în mod direct din partea societății civile. Comisia a lucrat într-o foarte mare grabă, urmărind cu prioritate o agendă a oamenilor politici, care nu este neapărat și agenda societății românești.
 

Apreciem o parte dintre propunerile Comisiei ca având un potențial pozitiv, dar recunoaștem în altele suprareglementări sau chiar prevederi neclare, ce ar putea constitui noi surse de conflict instituțional și în societate (de exemplu, se instituie organe de execuție ale minorităților naționale, dar nu se specifică care sunt acestea și în ce constă competența lor). Pe alocuri, se crează discriminări nejustificate, cum este recunoașterea dreptului la identitate etnică, culturală și religioasă numai pentru membrii minorităților naționale, nu pentru toți cetățenii României, ceea ce duce la perpetuarea și agravarea stărilor de lucruri negative din anumite localități unde etnicii români, majoritari la nivel de țară, sunt minoritari. În fine, nu putem considera o practică serioasă adoptarea anumitor amendamente și revenirea asupra lor la scurt timp în urma unor presiuni politice.

Constituția este documentul fundamental al societății și al statului. În această calitate, textul constituțional nu poate fi conceput în mare grabă și în principal pentru a servi un interes de moment, așa cum este mult invocata accesare a fondurilor europene în următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene. Constitutiile se scriu având în vedere perioade lungi de timp, iar o Constituție care la fiecare zece ani are nevoie de o revizuire nu este o Constituție de bun simț.  Prin urmare,

CEREM

1. Constituirea Camerelor Parlamentului ca Adunare Constituantă și declanșarea procesului de elaborare și adoptare a unei noi Constituții, care să răspundă cu adevărat nevoilor societății românești sub toate aspectele, să garanteze în justul sens al acestui cuvânt drepturile omului și să asigure un optim echilibru statal.


2. Să se reia de la zero consultarea societății civile și a populației în general prin intermediul unui nou Forum Constituțional, coordonat de această dată de persoane din aparatul tehnic al celor două Camere ale Parlamentului, fără delegarea către un ONG cu agendă și simpatii proprii.


3. Desemnarea reprezentanților societății civile în Comisia parlamentară comună de redactare a noii Constituții să se facă pe baza unui proces electoral cu participarea organismelor societății civile active în cadrul noului Forum Constituțional.

4. Timpul alocat fiecărei etape în redactarea și adoptarea noii Constituții - consultarea societății civile și a cetățenilor în cadrul Forumului Constituțional, lucrările Comisiei parlamentare comune de redactare a noii Constituții, dezbaterea proiectului în cadrul Comisiilor juridice ale celor două Camere, discutarea proiectului de Constituție în plenul Adunării Constituante etc. - să nu fie limitat decât de menținerea unui ritm rezonabil de lucru, astfel încât să se realizeze o operă profundă și temeinică, pe termen lung, fără introducerea unor factori de presiune care nu au nici o legătură cu procesul de construcție constituțională.SEMNEAZĂ:

Asociația de Informare pentru Regatul României

Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM)


Asociația „România vie”

Alianța Civică


Fundația „Iuliu Maniu - Ion Mihalache”

Forumul Civic pentru Responsabilitate Politică

Asociația Internațională pentru Drepturile Omului

Asociația Femeilor din România

Alianța Familiilor din România

Asociația „Pro Vita” - Filiala București
 

Asociația „Dați-mi România Înapoi!”

Asociația „Promemoria”

Asociația „România fără ei”
(susține numai punctele 2-4)


Asociația „Clubul Monarhiștilor Clujeni”

Asociația „Vocea Schimbării”
(susține numai punctele 2-4)

Fundația Isbășoiu

Asociația „Fălticeni Cultural”

Asociația Generală a Românilor Uniți, Greco-Catolici (AGRU)

Asociația „ROST”
 

Fundația „Corneliu Coposu”

Grupul pentru Salvarea Roșiei Montane din cadrul Academiei de Studii Economice

Centrul pentru Cultură, Istorie și Educație


Institutul „Frații Golescu” pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni

Platforma Civică „Acțiunea 2012”

Asociația pentru Proprietatea Privată


Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni

Asociația „Onoare și Patrie”

Asociația „Tradiția Militară”

Asociația „Pro Inițiativa”

Grupul de Dialog Social și Civic din România


Asociația „21 Decembrie”Niciun comentariu: