sâmbătă, 13 iunie 2015

Rugăciune pentru Rege


    Din vechea carte de rugăciuni a familiei (pe care mă ocup să o tehnoredactez și să o pun online, spre a o oferi cititorilor pe web în toată frumusețea ei originală), iată o rugăciune pentru Majestatea Sa Regele și pentru buna întocmire a Țării (din vremea părintelui patriarh Nicodim): 

    „Mântuește, Doamne, și miluește pe preaînălțatul și dreptcredinciosul Regele nostru Mihai, pe bine cinstitorul Sfat al Țării, pe căpeteniile orașelor și satelor și pe toată oastea cea iubitoare de Hristos. Supune sub picioarele lui pe tot vrăjmașul și protivnicul și pune în inima lui cele bune și de pace pentru sfânta Biserică și pentru tot poporul ; ca întru liniștea lui, viață lină și fără gâlceavă să viețuim, întru dreapta credință și întru toată creștinătatea și curăția.”

 Românii își vor monarhia înapoi! Vă invit la https://www.facebook.com/anrmro și https://plus.google.com/communities/104310617169797130747

Coroana de Oțel a Regilor României, turnată dintr-un tun turcesc capturat la Plevna, simbolul independenței și existenței Statului Român. Originalul poate fi văzut la Muzeul de Istorie de pe Calea Victoriei (Palatul Poștelor); acesta nu este doar un simplu exponat istoric, ci garanția VIITORULUI României!


vineri, 22 mai 2015

Basarabia, 1942: Majestatea Sa Regele Mihai I al României la resfințirea Catedralei din Chișinău   Iată imagini originale de la resfințirea Catedralei din Chișinău, 31 octombrie 1942, în prezența Majestăților Lor Regele Mihai I și Regina-mamă Elena.

Majestatea Sa Regele Mihai este întâmpinat în gara Chișinău cu pâine și sare

Garda prezintă onorul Regelui

Înainte de sosirea Suveranului, soborul arhieresc și preoțesc, în frunte cu P.S.S. Efrem Tighineanu oficiază o slujbă în fața Catedralei.

Majestatea Sa Regele Mihai I, Majestatea Sa Regina Mamă Elena, însoțiți de dl. Prim Ministru Mihai Antonescu și de Guvernatorul Basarabiei, urcă treptele Mausoleului din Cimitirul Eroilor din Chișinău, unde au depus o coroană de flori,

P.S.S. Episcopul Efrem Tighineanu al Chișinăului întâmpină cu Sfânta Evanghelie pe Majestatea Sa Regele Mihai I

Suveranul și-a făcut semnul crucii și sărută Sfânta Evanghelie

După Suveran, Majestatea Sa Regina Mamă Elena se apropie și sărută Evanghelia.

În clipa aceasta, Majestatea Sa Regele Mihai I semnează noul act constitutiv al Catedralei rezidite.

După solemnitatea sfințirii Catedralei, Majestățile Lor, urmate de Vice-Președintele Consiliului, de Guvernatorul Basarabiei și de Înalții Demnitari, parcurg pe jos calea până la locul defilării.

Defilarea a început. Majestatea Sa Regele Mihai I răspunde cu salut la plecarea drapelelor și la salutul poporului basarabean.

Mulțumesc d-nei Mihaela Chiripuci pentru aceste fotografii, care nu-mi aparțin, dar pe care le-am postat aici pentru valoarea lor istorică, de arhivă.

Românii își vor Monarhia înapoi! Fiți alături de Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM), atât fizic, cât și pe Web, Facebook sau Google Plus. Trăiască Regele!

vineri, 15 mai 2015

Despre democrație


Democrația nu înseamnă alegeri pe care oricine le poate numi libere dacă deține autoritatea, nici permisiunea de-a scrie în presă orice pentru a se putea afirma că există libertatea cuvântului. Democrație înseamnă măsură în toate și înțelegere pentru toți. Democrația nu se dovedește prin vorbe, ci prin fapte. De aceea, ea nu poate renaște din minciună sau jumătăți de adevăruri.”

Majestatea Sa Regele Mihai I al României
marți, 5 mai 2015

Tricolorul Regal al României, adevăratul steag al Țării / The Romanian Royal Flag, the true flag

   The Romanian Royal Flag is the true, non-communist national flag of Romania (as depicted, it was used in this form, as a military flag, until the communists illegally ousted the King out of the country, in 1947). The flag has the Royal Coat of Arms, big variant, at its center and four Royal Seals (or Royal Ciphers) at the corners. The Royal Seal changes at each monarch’s accession to the Throne: this seal is a stylised “M I”, meaning “Mihai I”, the present King. The three colours meaning is: blue are Romania’s sky and waters, yellow are the crop fields, red is the blood of national heroes. When the flag is flown, the blue colour is always near the mast (or up, if the flag is hanged vertically). Please note that the flag is 2:3 in proportion, with equal stripes of colour and the Coat of Arms covers all three of them (it is “pinned” at the nodes, exactly at the limit of the stripes). The main symbol included in the Coat of Arms is the Steel Crown (the small grey crown), that represents not only the Romanian Monarchy, but the very existence and independence of the State (the Crown was cast from an Ottoman gun’s steel in 1877, when modern Romania appeared as an European state). Please do not confuse this flag with the official flag of the Republic of Moldova (actually Bessarabia, a historical Romanian province forcibly separated by the Soviets after WWII). Here you may buy a Romanian Royal Flag.

The Romanians want their Monarchy back! - please visit the Web and Facebook pages of the (Romanian) National Alliance for the Restoration of Monarchy (ANRM)!

---

   Drapelul Regal al României este adevăratul steag al Țării, cel necomunist (a fost folosit, în forma în care este prezentat (steag militar), până în 1947, când comuniștii l-au silit pe Rege să părăsească Țara, printr-o lovitură de stat ilegală). Drapelul conține, la centru, Stema Regală, varianta mare și patru Cifruri Regale la colțuri. Cifrul Regal se modifică la fiecare urcare pe Tron a unui nou monarh: în prezent, cifrul acesta cuprinde, stilizate, literele „M I”, de la „Mihai I”, actualul nostru Rege. Semnificația celor trei culori este: albastre sunt cerul și apele României, galbene sunt lanurile de grâu, roșu este sângele vărsat de eroii națiunii. Când drapelul este arborat, albastrul se află, întotdeauna, lângă lance (sau în partea de sus, în cazurile în care drapelul este expus vertical). Steagul tricolor are un raport de 2:3 între laturi, cu fâșii colorate egale, iar stema se întine pe toate trei (este „țintuită” în nodurile de sus exact pe limita fâșiilor colorate). Principalul simbol conținut în Stema Regală este Coroana de Oțel (cea mică, de culoare gri), care reprezintă nu doar dinastia română, ci însăși existența și independența Statului Român (Coroana a fost turnată din oțelul unui tun turcesc capturat în Războiul de Independență din 1877, când România a apărut pe harta Europei ca stat modern). Nu confundați acest drapel cu cel oficial al Republicii Moldova (de fapt Basarabia, o provincie istorică românească răpită de sovietici după cel de-Al Doilea Război Mondial). Aici puteți cumpăra un steag regal.  

Românii își vor monarhia înapoi! - vă rugăm vizitați paginile Web și Facebook ale Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM)!


luni, 4 mai 2015

2 mai 2015: Brașovul și Regele Românilor


   Vizitând Brașovul cu ocazia minivacanței de 1 mai, am fost plăcut impresionat să găsesc în oraș mai multe simboluri ce amintesc de monarhie și de poziția pe care Majestatea Sa Regele Românilor o are în inimile locuitorilor orașului.

    Pe o stradă din Șcheii Brașovului, Tricolorul cu Stema Regală flutură la balcon, amintind tuturor că România este un Regat:


Românii își vor Monarhia înapoi - drapelul regal ne amintește de asta!

    Chemarea „Regele pe tronul Țării” și afișele Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM) te întâmpină în mai multe locuri din oraș, printre care și în Piața Sfatului:

„Regele pe tronul Țării!” ne îndeamnă unul dintre afișele din Piața Sfatului

    Pe 3, chiar înainte să părăsesc Brașovul, am vizitat superba biserică „Sfântul Nicolae” din Șchei, unde, pe tabloul votiv, te întâmpină un uriaș portret al Majestății Sale Regelui Mihai I al României. Din păcate, nu am putut fotografia - era în timpul slujbei, iar fotografiatul în biserică este oprit - dar recomand oricui să se reculeagă în această oază de binefacere.

Biserica „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului


Dansuri populare în fața bisericii

    Cinste brașovenilor, trăiască Regele!


joi, 30 aprilie 2015

Plutonul ciclist dedicat lecturii condus de ASR Principele Nicolae al României a ajuns la București

   Alteța Sa, nepotul Majestății Sale Regelui Mihai, a plecat din Sighetu Marmației și a trecut prin Dej, Cluj, Alba-Iulia, Sibiu, Brașov, Sinaia. Turul va continua cu Călărași și Constanța, conform  programului.

   Frumoase fotografii și secvențe video din acest tur au fost publicate pe pagina Asociației „Curtea Veche” .

   Deși nu aveam la dispoziție nici bicicletă de șosea, nici echipament special, am dorit să întâmpin plutonul la Otopeni. Tricolorul României cu Stema Regală, pe care-l aveam cu mine, a atras atenția trecătorilor - doi tineri au dorit să facem câteva fotografii chiar lângă frumoasa troiță din centrul orașului; le mulțumesc pe această cale.


    Mai târziu, cicliștii s-au bucurat de o primire călduroasă în Piața Charles de Gaulle. Altețele Lor Principesa Moștenitoare Margareta, Principesa Maria și Principele Radu au ieșit să îi întâmpine, însoțiți de copii școlari și profesorii lor, cicliști ocazionali, membri ai Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM), trecători și, bineînțeles, gazdele evenimentului. Iată câteva fotografii, aici:


ASR Principesa Margareta a României întâmpinând plutonul de cicliști. Mulțumesc pentru fotografie d-nei Mihaela Ionescu.

joi, 16 aprilie 2015

A Romanian post stamp from the Communist era depicting the Royal Palace / Un timbru românesc din perioada comunistă care înfățișează Palatul RegalA Romania post stamp from the Communist era, depicting the Royal Palace


A Romanian postal stamp from the Communist era (somewhere between 1947-1965) depicts the Royal Palace (in the Bucharest’s “Palatului Place”, now known as “Revoluției Place”, the same place where Nicolae Ceaușescu’s regime was overthrown in 1989). Under newly installed communist dictature (please see full story at http://tinyurl.com/p82phqv ), the country’s name was “Republica Populară Romînă“ (meaning ”The Romanian Popular Republic”); on the stamp, the Royal Palace is labelled as “Muzeul de Artă al Republicii Populare Romîne“ (”The Arts Museum of the Romanian Popular Republic” - sadly, it’s still just an arts museum today). This was intentional: it was meant to erase the idea of Monarchy from the public mind. Please note also the incorrect, but intentional spelling of “Romînă“: by replacing the traditional character “â“ with “î“, the Latin roots of the Romanian language were to be increasingly forgotten, making it more Slavic, more “Russian-like”. Foto from http://bloguluibalan.ro/index.php/analize/191-cupletele-anticomuniste-ale-celebrului-cantaret-interbelic-jean-moscopol, where you should find many more interesting informations.

Romanians want their Monarchy back!Un timbru românesc din perioada comunistă (undeva între 1947-1965) înfățișează Palatul Regal (situat în Piața Palatului din București, cunoscută acum ca „Piața Revoluției”, exact locul unde a fost doborât regimul lui Nicolae Ceaușescu în 1989). Sub nou-instalata dictatură comunistă (instaurată la 30 decembrie 1947, vedeți povestea la http://razvansandu.zando.ro/2014/12/povestea-unei-lovituri-de-stat-30.html), numele țării fusese transformat în „Republica Populară Romînă”; pe timbru, Palatul Regal este pomenit doar ca „Muzeul de Artă al Republicii Populare Romîne” (din păcate, el rămâne doar un muzeu și azi). Acest lucru era intenționat: comuniștii doreau să șteargă din mintea poporului ideea de monarhie. Vă rog să observați și scrierea intenționat incorectă a numelui „Romînă”: prin folosirea lui „î” în loc de „â”, originile latine ale limbii române se doreau a fi uitate, asemănând-o mai mult cu limba rusă, limba ocupantului sovietic. Fotografia e de la http://bloguluibalan.ro/index.php/analize/191-cupletele-anticomuniste-ale-celebrului-cantaret-interbelic-jean-moscopol, unde veți găsi și alte informații adevărate și interesante.

Românii își vor Regele înapoi pe Tron!